Ce trebuie să faceți dacă ați suferit o daună PAD?

Protejati-va căminul și viitorul familiei dumneavoastra! Dezastrele naturale reprezintă riscuri extreme, care se pot produce în orice moment și fără niciun avertisment. Cum frecvența acestor fenomene devine din ce în ce mai mare, asigurarea obligatorie este o necesitate dincolo de o obligatie legala. Prin asigurarea PAD oferită de PAID, veti putea recupera pierderile materiale suferite, cu un efort financiar minim!

1. Anuntati imediat autoritatile competente! Primul pas în cazul producerii unui dezastru natural (cutremur, inundație sau alucecare de teren) este contactarea instituțiilor apropiate de locul producerii acestuia. Acestea vor constata, vor declara starea de dezastru și vor delimita zonele de calamitate pentru orice eveniment cuprins în riscurile asigurate. Autoritățile cărora trebuie sa va adresati sunt:

– Unitățile judetene I.S.U.
– Primăria localității unde se afla locuinta asigurata, prin Serviciul Voluntar de Situatii de Urgenta S.V.S.U./ Comitetul Local de Situatii de Urgenta C.L.S.U.

2. Solicitati autorităților anuntate întocmirea procesului verbal (in caz de alunecare de teren sau inundatie) care atesta producerea evenimentului asigurat.

3. Luati măsurile necesare pentru limitarea pagubei și prevenirea degradărilor ulterioare.

4. Contactati de indata asiguratorul care a eliberat PAD, nu mai tarziu de 60 de zile de la data producerii evenimentului asigurat, pentru avizarea daunei.

În cazul în care beneficiati de ajutor social, trebuie să contactati direct PAID pentru înștiințarea producerii evenimentului asigurat.

Ce este avizarea?

Avizarea reprezintă înștiințarea din partea asiguratului privind producerea unui risc asigurat. În urma avizării scrise sau telefonice, societatea care a încheiat polița PAD va deschide un dosar de daună.

Ce trebuie să conțină o avizare?

În vederea completării avizării de daună beneficiarul trebuie să aibă la îndemână polița PAD valabilă la data producerii evenimentului asigurat și cartea de identitate a asiguratului sau a împuternicitului.

*Descarcă aici documentul de avizare. Toate câmpurile sunt obligatorii de completat.

Cum se efectuează constatarea de daună?

În urma înștiințării scrise sau telefonice, asigurătorul va deschide un dosar de daună. În termen de maximum 5 zile, un reprezentant al asigurătorului va veni la locul producerii evenimentului pentru a constata daunele reclamate. Împreună cu acesta, se va completa un proces verbal de constatare.

Ce este un proces verbal de constatare?

Procesul verbal de constatare este documentul în care se consemnează daunele suferite de locuința asigurată în urma producerii unuia dintre riscurile asigurate. Acesta va fi completat și semnat atât de catre inspectorul constatator, cât și de catre persoana asigurată, la locul producerii evenimentului. Procesul verbal se întocmește în două exemplare, un exemplar fiind înmânat beneficiarului poliței.

Ce acte sunt necesare pentru completarea dosarului de daună?

1. Documente emise de autoritatile competente din care sa rezulte cauzele si imprejurarile producerii sau aparitiei evenimentului asigurat – Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU), Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU) / Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) din cadrul Primariei, Prefectura sau alte organe abilitate prin lege, (Administratia Nationala de Meteorologie, Institutul National de Cercetare –Dezvoltare pentru Fizica Pamantului).

2. Actul de identitate ale asiguratului, în copie.

3. Actele de proprietate ale locuinței asigurate, în copie.

În mod alternativ, de la caz la caz, se vor prezenta următoarele documente din care să rezulte calitatea asiguratului de proprietar asupra imobilului ce face obiectul dosarului de daună:
– Contract de vânzare-cumparare
– Contract de donație
– Certificat de moștenitor, obligatoriu în cazul în care proprietarul sau asiguratul a decedat)
– Autorizația de construire împreună cu procesul verbal de recepție finală de la terminarea lucrărilor
– Proces verbal de adjudecare la licitație a bunului imobil împreună cu procesul verbal de punere în posesie (în cazul imobilelor dobândite în urma unei licitații publice)
– Titlul de proprietate și procesul verbal de punere în posesie în cazul imobilelor restituite în baza Legii nr.10/2001 (republicată, cu modificaările ulterioare) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
– Certificat de rol fiscal (nu de atestare fiscală) emis de autoritățile administrative din care să rezulte că imobilul asigurat figurează înscris în evidențele fiscale pe numele asiguratului împreună cu un Certificat din Registrul Agricol emis de Primăria unde se situeazaă imobilul asigurat.

ATENȚIE!

* Inspectorii de daună pot solicita acte suplimentare după efectuarea constatării sau pot oferi asiguratului informații asupra pașilor de urmat pentru finalizarea dosarului de daună.

* Începerea lucrărilor de reparație a locuinței poate fi efectuată numai după ce avariile au fost constatate de către reprezentantul societății de asigurare.

Sursa: paidromania.ro

Share this:

Lasă un răspuns

Follow by Email
YouTube