UNSAR: Despăgubiri în contextul inundațiilor și informații utile pentru asigurați

În contextul inundațiilor cu care se confruntă comunități din întreaga țară, UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România a pregătit o serie de informații utile pentru românii care au încheiat o poliță de asigurare a locuinței (obligatorie sau facultativă).

Documentul UNSAR include informații referitoare la modalitatea de avizare și constatare a daunelor, precum și pașii necesari pentru parcurgerea procedurilor aferente despăgubirilor sau tipurile de bunuri pentru care asigurații pot încasa despăgubiri în baza polițelor de asigurare pe care le-au încheiat.

INFORMAȚII UTILE PENTRU ASIGURAȚI ÎN CAZUL PRODUCERII DAUNELOR ÎN URMA INUNDAȚIILOR CA DEZASTRE NATURALE

Inundațiile reprezintă, de cele mai multe ori, un test al capacității de răspuns al unei comunități. Acestea sunt însoțite mereu de efecte negative, atât din punct de vedere economic, dar și social și ecologic.

În ultimele săptămâni s-au produs daune semnificative gospodăriilor românilor, ca urmare a inundațiilor produse în aproape toată țara.

Printre cauzele care amplifică efectele dezastruoase ale inundațiilor sunt: despăduririle, gradul mare de urbanizare, amplasarea de locuințe în zone inundabile, sedimentele care se depun pe albiile râurilor, dar și schimbările climatice tot mai evidente din ultimii ani. Asigurările obligatorii și facultative de locuințe pot veni în sprijinul tuturor celor afectați de calamități naturale, inclusiv de inundații.

În prezent, în România există două tipuri de asigurări pentru locuințe care acoperă inundațiile (încadrate ca dezastru natural): polița obligatorie pentru locuință, reglementată prin Legea nr. 260/2008, și polițele facultative pentru locuințe.

INFORMAȚII PENTRU DEȚINĂTORII POLIȚELOR DE ASIGURARE OBLIGATORIE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE (PAD)

1. Sunt asigurat/beneficiar al unei asigurări obligatorii a locuinței (PAD) și am fost inundat de revărsarea apelor ca fenomen natural. Cum procedez să beneficiez de sprijinul asiguratorului?

În România, asigurările obligatorii de locuințe sunt încheiate de PAID – Pool-ul de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, prin intermediul societăților de asigurare care emit polița PAD.

Primul pas este să discutați cu un reprezentant al societății la care ați încheiat un contract de asigurare obligatorie a locuinței. De asemenea, puteți lua legătura cu un reprezentant PAID (021 9930).

În cazul în care locuința dumneavoastră a fost inundată, puteți urma acești pași:

a. Anunțați autoritățile competente cu privire la calamitatea cu care vă confruntați:
-Unitatea județeană a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU)
-Primăria localității unde se află locuința asigurată, prin Serviciul Voluntar de Situații de Urgență / Comitetul Local pentru Situații de Urgență

b. Luați măsurile necesare pentru limitarea pagubei și prevenirea degradărilor ulterioare – încercați să scoateți apa din spațiile inundate și să consolidați zonele prin care se produce inundația, prin așezarea de saci de nisip care pot opri apa.

c. Luați legătura cu asiguratorul emitent al poliței PAD – puteți anunța producerea inundației în termen de cel mult 60 de zile de la data producerii, pentru avizarea daunei și întocmirea dosarului în urma căruia veți putea fi despăgubit.

2.De ce acte am nevoie pentru completarea dosarului de daună?

În primul rând, aveți nevoie de avizarea daunei și de documentele emise de autoritățile competente, din care să reiasă cauzele și împrejurările producerii sau apariției inundației – Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență (ISU), Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) / Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) din cadrul Primăriei.

În plus, veți avea de nevoie de:
– actul dumneavoastră de identitate(copie);
– actul de proprietate al locuinței asigurate (copie) – poate fi un contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, certificat de moștenitor, autorizație de construcție, împreună cu procesul verbal de recepție finală a lucrării, proces verbal de adjudecare a bunului imobil în urma unei licitații, alte titluri de proprietate prevăzute de lege.

În urma constatării, inspectorii de daună pot solicita acte suplimentare, în funcție de specificul situației.

3. Care este valoarea despăgubirii la care mă pot aștepta?

Conform contractului de asigurare, suma asigurată pe polițele obligatorii PAD este de 20.000 de euro sau de 10.000 de euro, în funcție de tipul construcției. Astfel, există două tipuri de locuințe – tip A, respectiv tip B. Suma asigurată este menționată în polița PAD. Aceasta reprezintă valoarea maximă a despăgubirii pe care o puteți primi pentru daunele înregistrate.

INFORMAȚII PENTRU DEȚINĂTORII POLIȚELOR DE ASIGURARE FACULTATIVĂ A LOCUINȚEI

1. Cum pot beneficia de despăgubiri aferente poliței mele facultative pentru asigurarea locuinței?

Vă recomandăm să luați legătura cu asiguratorul dumneavoastră pentru a stabili detaliile referitoare la daunele produse, conform celor menționate în contractul de asigurare. Este important de reținut că polița obligatorie de asigurare a locuinței vă poate despăgubi cu până la 10.000, respectiv 20.000 de euro, în funcție de tipul locuinței, iar eventualele despăgubiri suplimentare pot fi acoperite de polița facultativă, dacă aveți încheiată o astfel de asigurare.

Polița de asigurare facultativă se poate emite doar în baza dovezii existenței poliței obligatorii PAD.

2. Cum pot beneficia de despăgubiri pentru bunurile afectate ca urmare a inundației?

Dacă aveți o asigurare facultativă a locuinței, consultați termenii contractului de asigurare pentru a verifica tipurile de bunuri asigurate și luați legătura cu asiguratorul dumneavoastră. Polița de asigurare facultativă pentru locuință poate acoperi daune ale clădirii sau construcției în sine, ale instalațiilor sau anexelor acesteia sau chiar ale bunurilor din interiorul locuinței, în funcție de tipul de contract încheiat.

În cazul în care ați încheiat doar o poliță obligatorie a locuinței, nu și una facultativă, bunurile dvs. nu sunt acoperite de această poliță, fiind asigurate doar construcțiile cu destinația de locuință, conform legii în vigoare.

Pentru alte întrebări și informații suplimentare, UNSAR recomanda să:

– Luați legătura direct cu asiguratorul sau intermediarul dumneavoastră, pentru a verifica toate prevederile existente în contractul dumneavoastră de asigurare;
– Accesați Ghidul PAD, pe care îl regăsiți aici;
– Consultați resursele Asiguropedia, disponibile aici.

MINI-GHID ÎN CAZ DE URGENȚĂ

În cazul producerii inundației:
– respectați recomandările transmise de către autorități;
– dacă este necesară evacuarea, deplasați-vă imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de către autorități;
– întrerupeți instalațiile de alimentare cu energie electrică, apă și gaze.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați recomandările autorităților publice – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – cu privire la măsurile de prevenție înainte, în timpul și după producerea unei inundații, disponibile aici.

Sursa: 1asig.ro

Share this:

Lasă un răspuns

Follow by Email
YouTube