Politica de Confidențialitate

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea site-ului nostru, în acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale www.infoasig.ro   

Cum colectăm și folosim (procesăm) informațiile dvs. personale

Putem colecta, stoca și utiliza următoarele tipuri de date personale:

 • date personale de identificare (nume și prenume, adresă de e-mail);
 • informatii despre computerul dvs. și despre vizitele și utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagină și căile de navigare ale site-ului);
 • datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, în măsura în care ne contactați în acest fel;
 • informațiile conținute în sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteți prin acest site (inclusiv corespondența cu noi, conținutul comunicării și datele asociate cu comunicarea);
 • comentariile;
 • orice alte date personale pe care alegeți să ni le trimiteti.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de info ASIG cu scopul de a răspunde solicitărilor dumneavoastră, prin transmiterea de comunicări informative referitoare la noutățile și serviciile oferite, prin intermediul mijloacelor de comunicare menționate. În momentul transmiterii mesajului, vă dați acordul pentru prelucrarea datelor.

Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, bazate pe consimțământul dvs, nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate.

Dezvăluirea și transferul datelor cu caracter personal

Informațiile pe care le colectăm de la dvs. vor fi prelucrate în Spațiul Economic European și în afara Spațiului Economic European, în funcție de scopul prelucrării.

Datele dvs. Personale vor fi dezvăluite:

 • în masura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
 • în legatura cu orice procedură judiciară în desfășurare sau potențială;
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei). 

Drepturile dvs:

 • Dreptul de Acces – puteți solicita accesul la datele dvs. cu caracter personal;
 • Dreptul de Rectificare – puteți solicita corectarea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care sunt inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de Ştergere – puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care:
  – acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  – în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  – în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  – în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  – în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  – datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
 • Dreptul de Restricționare – puteți solicita restricționarea prelucrării în măsura în care :
  – persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  – prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  – operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  – persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • Dreptul la Portabilitate – puteți solicita primirea datelor dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent, prelucrabil automat sau, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, să transfere datele dvs. cu caracter personal către o altă organizație;
 • Dreptul de a obține confirmarea cu privire la faptul că datele cu caracter personal referitoare la dvs. sunt sau nu prelucrate și comunicate într-o formă inteligibilă;
 • Dreptul de a vă modifica sau retrage consimțământul. Acest drept se aplica numai daca a fost colectat consimtamantul dvs.
 • Dreptul la opozitie – puteți să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care se demonstrează că există motive legitime care justifică prelucrarea;
 • Dreptul de a vi se comunica orice rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării;
 • Dreptul de a fi notificat în caz de încălcare a securității datelor;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus sau la retragerea consimțământului, precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să ne contactați la adresa de e-mail: contact@infoasig.ro  

Despre cookie-uri

Acest site utilizează fișiere de tip cookie. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați Politica de Cookies

Site-urile terțe

Acest site poate include hyperlinkuri și detalii despre site-urile web ale unor terțe părți. Nu avem niciun control și nu suntem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale  terților.

Securitatea informațiilor

Transmiterea informațiilor pe internet este nesigură, motiv pentru care nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor comunicate

Info ASIG, pentru a proteja site-ul web, folosește măsuri de securitate în conformitate cu cele mai bune practici: măsuri tehnice, procedurale, de monitorizare și de urmărire, destinate să protejeze datele de folosirea incorectă, accesul neautorizat sau dezvăluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.

Share this:
Follow by Email
YouTube